Subvencions per a la promoció i comercialització dels productes artesans 2017

Dimarts, 19 de Septembre de 2017


Comerç Figueres gestiona en la seva totalitat les subvencions per a la promoció i comercialització dels productes artesans 2017. 

Si el teu objectiu és promoure la comercialització i internacionalització de l'artesania mitjançant la participació d'empreses artesanes en diferents vies de comercialització, pots optar a aquesta subvenció. A continuació et resumim els beneficiaris, avantatges i requisits.

  • Beneficiaris/àries: Empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal. S'exclou expressament l'artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l'esmentat Repertori de famílies d'oficis artesans.
  • Tipologia d'accions subvencionables: Despeses de participació en exposicions, concursos i altres actuacions de promoció comercial o difusió destinades a millorar i diversificar la comercialització dels productes artesans de l'empresa beneficiària.
  • Requisits: Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000 euros, essent la despesa de cada actuació de, com a mínim, 500 euros. Aquest programa és incompatible amb el programa per a la transformació digital i el de participació en fires.
  • Quantia de la subvenció: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 2.500 euros.
  • Despeses subvencionables: Despeses de contractació d'espai, d'equipament, muntatge, desmuntatge, decoració, transport de mercaderies, seguretat, retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació (incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s'escau), sempre que es realitzin per compte aliè, per a participació en concursos, exposicions i altres actuacions de promoció comercial o difusió.

​Data límit de la sol·licitud, 15 d'octubre 2017

Vull sol·licitar la subvenció

Potser també et pot interessar: