Subvencions per a la participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals de Catalunya

Dimarts, 19 de Septembre de 2017


Comerç Figueres gestiona en la seva totalitat els programes per a la participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals de Catalunya. Solicíta-la des d'aquest article, abans del 15 d'octubre del 2017. 

Si el teu objectiu és promoure la participació en fires d'empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels teus productes, aquesta subvenció que des de Comerç Figueres poden rtamitar en la seva totalitat, t'interessa.

 • Beneficiaris/àries: Empreses de comerç, serveis i moda.
 • Tipologia d'accions subvencionables: Participació com a expositor a les activitats firals inscrites en el Registre d'Activitats Firals.
 • Requisits:
  • Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500 euros.
  • Que la activitat firal estigui inscrita al Calendari de Fires de Catalunya 2017 del Departament d'Empresa i Coneixement. Aquest programa és incompatible amb el de promoció i comercialització dels productes artesans.​
 • Quantia de la subvenció: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.
 • Despeses subvencionables:
  • Contractació de l'espai i de l'estand
  • Lloguer de mobiliari i assegurances.
  • Despeses de muntatge, desmuntatge i decoració sempre que es realitzi per compte aliè.
  • Serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d'hostesses com a personal extern.
  • Transport de mercaderies (sempre que es realitzi per compte aliè).
  • Retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s'escau.

​Data límit de la sol·licitud, 15 d'octubre 2017

Vull sol·licitar la subvenció

 

Potser també et pot interessar: