S'estudia prohibir les bosses de plàstic a partir del 2020.

Dijous, 3 de Agost de 2017


El Govern d'Espanya planeja prohibir la distribució total de les bosses de plàstic als consumidors a partir de gener 2020, i, fins llavors, preveu obligar al cobrament de les mateixes a partir de març de 2018, segons recull el projecte de Reial decret de reducció d'aquest material, que el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient (MAPAMA) ha obert per a consulta pública fins al proper 15 de setembre.

Així, a partir de gener de 2020 es prohibirà la distribució de bosses de plàstic lleugeres i fragmentables per part dels comerços i la seva venda estarà prohibida. No obstant això, segons assenyala l'esborrany, hi haurà dues excepcions: les produïdes amb material compostable i les borses més gruixudes (de més de 50 micres) posat que "les seves característiques permeten una millor reutilització" i hauran d'incorporar un contingut mínim del 30 per cent de plàstic reciclat

Des de març de 2018, dos mesos més tard que el projecte inicial, el Govern planeja prohibir la distribució gratuïta de les bosses de plàstic lleugeres, que són les que tenen un espessor d'entre 15 i 50 micres, i que constitueixen la "immensa majoria de les quals es consumeixen".

No obstant això, les bosses de plàstic molt lleugeres, de menys de 15 micres d'espessor, seguiran sent gratuïtes "per raons d'higiene o per contenir aliments a orri, com les empleades per contenir fruita, carn o peix".

Segons el MAPAMA, les borses tendeixen a "dispersar-se transportades per l'aire com a escombraries a causa del seu reduït pes", la qual cosa genera "contaminació" en les masses d'aigua, les riberes del mar i dels rius i el mitjà terrestre, amb "conseqüències greus sobre els ecosistemes". En aquest sentit, el ministeri assenyala que els efectes sobre el medi ambient "s'agreugen en el cas de les bosses de plàstic fragmentable", que es disgreguen en petites partícules que són després ingerides per éssers vius.

Amb aquest projecte, el MAPAMA pretén aconseguir "una major neteja" en l'entorn i aconseguir "una major sensibilització" de la població per l' "excessiu consum" de productes d'usar i tirar.