Convocatòria d'Assemblea General de Socis de Comerç Figueres

Divendres, 26 de Mai de 2017


El Sr. Lluís de Anguera Marín, president de Comerç Figueres Associació, convoca a tots els socis a l’Assemblea General que es portarà a terme el dimecres 31 de maig del 2017 a les 20.00h. en primera convocatòria i a les 20.30 h. en segona convocatòria a l’edifici CINC - del carrer Blanch, 8 de Figueres.

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Aprovació pressupostos 2016
3. Avaluació pressupostària 2017
4. Pla actuacions 2017
5. Assumptes urgents

En la confiança de la vostra assistència, us esperem.