Als comerciants els perjudica la liberalització de les rebaixes.

Dijous, 3 de Agost de 2017


Segons l'enquesta de l’Escola Universitària de Comerç (ESCODI) que us vam demanar omplir des del nostre Facebook de Comerç Figueres, als comerciants els perjudica la liberalització de les temporades de rebaixes.

Un 59% dels comerciants catalans han percebut com a perjudicial la liberalització del calendari de rebaixes, que s’ha aplicat de forma oficial aquest any per primer cop, segons la darrera enquesta feta per l’Escola Universitària de Comerç, Escodi, que revela que un 24% dels comerciants han optat aquest any per no fer rebaixes. Segons l’enquesta:

  • Durant el primer semestre de 2017, va haver-hi més vendes, més obertures, però amb uns marges comercials més reduïts.
  • L’estat de salut general del comerç català mostra una recuperació mantinguda durant els darrers 3 anys: hi ha més comerços que incrementen vendes i beneficis que no pas que en perden. Però es manté un terç de comerciants que continuen perdent vendes, marges i benefici, cosa que apunta a dificultats estructurals.
  • Rebaixes d’estiu de 2017: les rebaixes perden força, tot i no tenir males vendes.
  • Es percep ja una desestacionalització de les rebaixes d’estiu ja que només el 22% de comerciants les han començat l’1 de juliol, el 24% dels comerços no n’ha fet, tot i formar part del sector que tradicionalment en feia, i el 100% de les empreses grans enquestades han avançat les rebaixes.

Consulta el resum complet de l'ESCO estiu 2017 que s'ha realitzat a empresaris o representants d’empreses del comerç català i s’ha obtingut respostes que representen unes 950 botigues i més de 2.000 treballadors. La mida de les empreses que han contestat és representativa de la realitat del comerç català.