Cafeteria L'Estrella

Informació General

Cafeteria L'Estrella 

Sant Pere, 5 baixos

stagmo@hotmail.com

 telf : 972508347


Descripció

Hosteleria 

Alimentació